' rel='stylesheet' type='text/css'>Kroknes Økonomi AS -Økonomiløsninger tilpasset dine behov.

Kroknes Økonomi AS - Økonomiløsninger tilpasset dine behov.


Vårt hovedkontor er lokalisert i bankbygget på Liabø i Halsa kommune. Vi har i tillegg et avdelingskontor i bankbygget i Aure sentrum og en kontordag på Fjordsenteret på Aspøya i Tingvoll kommune. Med dagens teknologi er lokalisering imidlertid ingen avgjørende faktor for våre kunder som kommer fra mange deler av landet.

Regnskapsbransjen er i rask utvikling mot mer automatisert bilagsbehandling og nye teknologiske løsninger både for kunder og kontor. Vi har posisjonert oss med dette for øyet og kan tilby web-baserte tjenester basert på framtidas teknologi.


Vi er en del av regnskapskjeden Sparebank 1 Regnskapshuset.
Regnskapshuset setter fokus på :
  • Lokalt eierskap
  • Nærhet til kundene
  • Høy rådgiverkompetanse
  • Effektive arbeidsprosesser
  • Utvikling og framtidsrettede konsepter
  • Moderne, teknologiske løsninger
  • Kvalitetsfokus
Kontakt oss dersom du ønsker å vite hvordan du kan effektivisere din økonomifunksjon.

Nyheter fra Regnskap Norge